innovacio, tecnologia, solucions, systam, iot, andorra

INNOVACIÓ

La innovació tecnològica, com a element que impulsa el canvi a través del coneixement de les Tecnologies de la Informació, afavoreix el creixement i la millora de la competitivitat empresarial. És a través de canvis en el model productiu, on es realitza un aprofitament dels coneixements i del desenvolupament tecnològic, com sorgeixen empreses altament competitives.

La innovació és un dels nostres valors institucionals i arribem a ella a través de l'anàlisi i de la recerca de l'excel·lència, des de criteris de rendibilitat i eficiència. A Solucions entenem la innovació com a valor afegit a tots els nostres projectes. Invertim en R+D+I pròpia, la qual cosa ens permet oferir solucions úniques que resolen situacions quotidianes.

El nostre propi model de servei, basat en la innovació, ofereix un acompanyament integral. Des de la consultoria, amb un equip expert i altament qualificat, passant per la implantació de les més innovadores solucions del mercat a l'externalizació de serveis, com a continuació dels projectes. Completem el model amb la formació tècnica i organitzativa necessària per afrontar amb èxit la gestió de les plataformes i programaris implantats.