RGDP, CONSULTORIA, ITIL, SLA, SOA, EXTERNALITZACIO, ANALISI, PLA DE SISTEMES, andorra

CONSULTORIA

A través del nostre servei de consultoria assessorem altres empreses per aconseguir els seus objectius empresarials. El nostre enfoc està orientat a fer de la tecnologia la vostra millor eina per fer negocis, ajudar-vos a protegir els vostres actius d’informació i proposar-vos fórmules per ser més eficient mitjançant la implantació d’estàndards i metodologies de gestió.
 

Tecnològica

Eines de gestió empresarial:

- Anàlisi per a la implantació d’eines de gestió empresarial (ERP, CRM, BI, etc.)
- Programació: personalització d’eines i eines ad hoc

Gestió TIC:

- Gestió de serveis de tecnologies de la informació – ITIL
- Gestió d'acords de nivell de servei – SLA.
- SYSTAM

Anàlisi i disseny d’infraestructures TIC:

- Pla de sistemes
- Anàlisi d’externalització de serveis TIC.
- Disseny d'infraestructures TIC.
- Arquitectura orientada a serveis - SOA.
 

De seguretat de la informació

- Plans, polítiques i normatives de seguretat
- Anàlisi de riscs
- Plans de contingència
- Auditories de seguretat: tècnica i forense
- Adequació a la Llei de protecció de dades
- Implantació i certificació de la normativa ISO 17799/27001
- Gestió d’incidents de seguretat
 

  • CONSULTING
    CONSULTING