Benvingut al web de Solucions, SA. Aquestes pàgines web tenen per objecte facilitar al públic en general la informació relativa als productes i serveis de Solucions, SA.
Aquestes disposicions tenen per objecte la regulació de l’ús d’aquest web, que Solucions, SA posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització d’aquest web atribueix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta informació legal.
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana.
Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació i la interpretació d’aquestes condicions generals, Solucions, SA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra.


Copyrights i marques

Tots els drets sobre el programari d’aquest web, així com els drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi inclouen, són propietat de Solucions, SA o de tercers.
Aquest web pot contenir referències a marques comercials o marques registrades de Solucions, SA. Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés de Solucions, SA. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus propietaris respectius, sense que pugui entendre’s que l’accés a aquest web atribueix cap dret sobre aquestes.
Qualsevol persona està autoritzada a veure, copiar i imprimir qualsevol document publicat per Solucions, SA en aquest web, tenint en compte que aquest document: i) ha de ser utilitzat exclusivament amb finalitats informatives; ii) no pot ser utilitzat amb finalitats comercials; iii) sempre ha d’incloure la referència que és propietat de Solucions, SA, i iv) no pot ser modificat o alterat.

Avís legal

Solucions, SA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la configuració i els continguts d’aquest web.
La informació d’aquest web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i es pot canviar o actualitzar sense avís previ.
L’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar els interessos i drets de Solucions, SA o de tercers.
Tota la informació que rebi Solucions, SA a través d’aquest web no es considera confidencial, a excepció de la que estableix l’apartat de confidencialitat de dades.
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir-hi un hiperenllaç o hipervincle necessita una autorització prèvia de Solucions, SA.
Solucions, SA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre Solucions, SA i el propietari del web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de Solucions, SA dels continguts o serveis oferts a la disposició del públic.
Queda expressament prohibit qualsevol canvi, alteració, modificació o adaptació d’aquest web o de qualsevol informació que aquest contingui.
Solucions, SA no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a les seves pàgines web o de l’ús d’informació o aplicacions que aquestes continguin. Així mateix, no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’accés a aquest web o que aquest estigui lliure d’errors.
L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Solucions, SA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualssevol continguts d’aquesta pàgina web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Confidencialitat de les dades

D’acord amb el que disposa la Llei qualificada de protecció de dades personals (LQPD 15/2003), l’usuari accepta que les seves dades personals recollides mitjançant aquest web s’utilitzin per gestionar les relacions comercials de Solucions, SA amb els seus clients, actius o potencials, a més d’oferir-los un millor servei, i que són necessàries per dur a terme els dits propòsits.
L’usuari pot exercir els seus drets reconeguts per la LQPD 15/2003, en particular, el d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant l’enviament d’una sol•licitud escrita i degudament firmada a Solucions, SA amb la referència “Protecció de dades”. La sol•licitud també ha d’especificar el nom i els cognoms de la persona interessada, el seu domicili a efectes de notificació, una fotocòpia del document acreditatiu d’identitat i la petició que es demana.
A més, la persona interessada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals facilitades puguin ser tractades per les empreses prestadores de serveis contractades per Solucions, SA, i també autoritza la cessió de les dades a altres empreses amb les quals Solucions, SA té relació i per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol•licitades.