Les tecnologies de la informació i la comunicació existents en el mercat han de ser correctament interpretades, mitjançant un servei de consultoria o assessorament adequat, i traduir-se en eines al servei del vostre negoci, que millorin la vostra productivitat i us permetin operar amb més eficiència. Perquè així sigui, cal fer una valoració adequada de les vostres necessitats tecnològiques i una integració posterior de les plataformes de hardware i software, de manera que el resultat sigui una solució fiable i robusta.

Solucions té una dilatada experiència en la creació de CPD, en la implantació de solucions de: bases de dades i emmagatzematge, de servidors i estacions client (amb virtualització o sense), xarxes de comunicacions i arquitectures de seguretat. Sobre aquesta infraestructura, s’integraran les eines de negoci que millor us ajudin a gestionar la vostra empresa: solucions ERP, CRM, BI, gestió documental, etc., adaptant-les a la vostra operativa i requeriments (marc fiscal, idioma, generació de llistats, etc.).
 

Si desitgeu més informació,
contacteu-nos