Per a Solucions, la formació és una inversió estratègica, tant per al creixement de les empreses com per al desenvolupament individual i professional dels seus empleats. L’especialització, basada en el coneixement de la funció que es duu a terme, repercuteix en un millor acompliment i, per tant, en resultats més satisfactoris per a l’empresa i per als mateixos col•laboradors.

Oferim formació tècnica qualificada sobre les solucions tecnològiques més reconegudes del mercat i sobre les metodologies, els estàndards i les adequacions a la legislació fonamentals per al vostre negoci.

A Solucions comptem amb una àrea especialitzada i equipada per impartir cursos i organitzar esdeveniments que garanteix les millors condicions per al desenvolupament de l’activitat, i que posem a la disposició dels nostres clients.
 

Els cursos oficials

- Microsoft
- Oracle
- VmWare
- SonicWall
- Red Hat, JBoss

Metodologies i negoci

- Programació: Java, .Net , C++, Delphi.
- ITIL foundation v.3.
- Llei de protecció de dades.
- Normes ISO.
- Seguretat de la informació.

Si desitgeu més informació,
contacteu-nos