"El nostre concepte de sostenibilitat està basat en la utilització de recursos IT que redueixin l'impacte ambiental i els costos dels nostres clients".
Solucions, sensible amb la conservació del medi ambient i la racionalització del consum de recursos naturals, proposa l’ús de tecnologies innovadores que, pel seu component d’eficiència energètica i reducció d’espais, disminueixen l’impacte ambiental associat a les reduccions d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

Entre les solucions Green proposades per Solucions destaquen:

- La creació de centres de dades ecoeficients
- La consolidació de servidors
- La virtualització de servidors: VmWare, Hyper-V, Oracle VM
- La virtualització d’escriptoris: Terminal Server, Clients Citrix, SunRay Stations, solucions de mobilitat
- Les solucions d’emmagatzematge de baix consum i alt rendiment